Ang Handa sa Lindol – Hindi Kakapakapa

Ang kapuri-puring plano ng MMDA at ng ilang pribadong grupo na magsasagawa ng Earthquake Drill sa ika-30 ng Hulyo ay patuloy na lumalabnaw at nababawasan ng kahulugan at bisa.

Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino ang orihinal na drill, na tatagal nang ilang oras sa buong Metro Manila, ay upang madama ang kaguluhan, taranta at takot na dala ng isang matinding lindol.

ftolentino

Sa pamamagitan ng drill, inaasahang lalawak ang kaalaman sa kahalagahan ng pagiging preparado at may plano.

Sa orihinal na plano, puputulin ang mga linya ng kuryente at telepono. Ang bawat lungsod ay may tinakdang evacuation center at mga assigned na lider at volunteers. Ang mga ospital at paaralan ay may mga prosesong susundin at mga papel na gagampanan.

May hinandang mga demonstrasyon din kung ano ang dapat gawin pag nagkasunog o may nagbabagsakang mga bagay.

May hinanda ring espesyal na bahay “on wheels” na lilibot ang MMDA kung saan mararamdaman ang hagupit ng isang 7+ magnitude na lindol.

Magandang mga plano pero nagrereklamo ang maraming negosyante na maaapektuhan ang kanilang kalakal.

At ang mga politiko, mukhang sasang-ayon sa makapangyarihang mga negosyante.

Nakakalungkot isipin na dahil sa kasakiman, maraming buhay ang maaaring malagay sa panganib pagka’t nalimitahan ang kailangang kaalaman.

•••••••••••••••••••••

Paborito ni God?

israeli

Malapit na maniwala ang marami na ang Israelis ay espesyal – ang siyang paboritong mga tao ng Diyos. Matindi kasi ang mga natutuklasan at naiimbento sa Israel.

Tulad ng KishKish lie detector. Pag may kausap ka sa harap ng computer – sa pamamagitan ng Skype – mabubuking ng invention na ito kung ang nasa screen ay tapat o nagsisinungaling. Yari ang mga politikong sinungaling!

Malapit na rin nila ipakilala sa mundo ang kakaibang video eyeglasses na gawa ng Lumus-Optical ng Israel. Mukhang ordinaryong salamin, pero ang katotohanan – ito’y sobrang linaw na video screen na sinusot na parang salamin kung saan pwedeng manood ng pelikula, paboritong TV show o maglaro ng video game.

Nagawa ring pag-aralan ng Israelis ang tahol ng lahat ng uri ng aso. Natuklasang iisa lang ang tahol nila kapag may nararamdamang panganib. Nakaimbento ang mga Israelis ng dog bark-reader, isang sensor na tutunog kapag may panganib na parating ayon sa tahol ng anumang aso.

••••••••••••••••••••••

muslim

Huling hirit. Hindi kaya moro-moro lang ang pag turnover ng armas ng MILF sa pamahalaan? Alam naman natin na may bilang ng mula 7,000 hanggang 9,000 na tropa ang mga rebelde… pero 75 piraso lang ng mga baril ang kanilang pinakawalan. At wala raw kasunod hanggang hindi naaaprubahan ang BBL.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s