PLDT – Bulok ang Serbisyo

Saksi ako sa bulok na serbisyo ng PLDT.

Nagsimula noong ikatlong linggo ng Oktubre. Bigla na lang nasira ang telepono kong PLDT – at ang kadikit nitong internet service.

Akala ko na pansamantala lang ang diskaril at babalik sa normal ang lahat tapos ng isa o dalawang araw.

Maling-mali ako.

Tapos ng isang linggo ay sira pa rin.

Tinawagan ng aking empleyado ang PLDT customer service at ang nakausap ay nangakong magpapadala agad ng mga tauhan.

Walang dumating.

agad

Nagkataon namang paalis ako ng bansa kaya binilin ko sa aking empleyado na pagtiyagaan na niya at araw-arawin ang pag kalampag sa PLDT.

Inaraw-araw nga ng aking empleyado at inaraw-araw din siyang pinangakuan ng PLDT na magpapadala ng aayos.

Walang dumating.

Dalawang linggo akong nawala at pag balik ko’y wala pa ring nangyayari sa patay na telepono at internet.

Kinagalitan ko ang aking empleyado at inatasan siyang pumasok araw-araw – ang tanging gagawin lang ay ang pag follow-up sa PLDT customer service at paghintay sa laging pinapangakong service crew.

Pinayuhan ko rin siyang isulat ang mga pangalan ng nakausap niya at kung ano ang pinagkasunduan.

Narito ang bahagi ng kaniyang “report”:

11.17.14  & 11.21.14    Nakausap si Madel Capistrano. Nangakong magpapadala ng service crew.

11.18.14   Nakausap si J.C. Carpio. Nangakong magpapadala ng service crew.

11.24.14   Nakausap si Margie Cunanan at si J.R. Cateron. Nangakong magpapadala ng service crew. Binanggit pa ang pangalan ng technician na darating:  Dondon Datinguinoo.

Walang dumating.

Hanggang ngayo’t naghihintay ang pobreng empleyado ko. Nangangatog tuwing ako’y nakikita pagka’t baka siya’y aking sabunin… o tsugihin sa trabaho.

Patuloy ang pangako ng PLDT na may darating na service crew.

Wala pa ring dumarating.

Panis. Bulok. Serbisyo ninyo’y nakakahiya, PLDT.

MVP.001

•••••••••••••••••

Uncle ni PNoy pinagbibitiw siya. Nanawagan si Peping Cojuangco, kapatid ni President Cory Aquino, na panahon nang magbitiw si PNoy bilang pangulo ng bansa.

Hindi naambunan?
Hindi naambunan?

Giniit ni Cojuangco na nabahiran na ang presidente dahil sa corruption na dala ng pagsuporta ni PNoy sa kontrobersyal na PDAF at DAP.

Problema lang, wala masyadong kredibilidad si Cojuangco at suspetsa ng marami ay masama lang ang loob nito pagka’t  hindi naulanan ng  biyaya sa buong termino ni Pangulong Aquino.

•••••••••••••••••

Huling hirit. Ipagdasal nating lahat na ang parating na super typhoon Ruby ay hindi magdadala ng perwisyo at pagkawasak katulad ng iniwan ng bagyong Yolanda.  Sa sama-samang dasal, baka mas maririnig tayo ng Diyos.

ruby

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s