Paalam, Sec. Jesse!

Pangiti-ngiti ka siguro habang pinapanood ang lahat nang pinaggagawa naming mga kababayan mo, noh?

Ang paggugunita ng mga kwento tungkol sa iyo. Ang walang-patid na salaysay ng mga natulungan mo sa Naga. Ang paulit-ulit na hirit ng mga kilala mo na ikaw ay taong-tao… walang ere.

Pati… ang hilig mo na mag-tsinelas lang… naungkat.

Medyo tumatango ka na lang marahil kasi wala sa personalidad mo ‘yong masyadong pinag-aabalahan.

‘Yong sentro ng usapan.

Inaantok ka lang sa ganyan.

Payong kaibigan: mag-enjoy ka na lang, sir.

Sagot namin ito – at hindi malaking abala.

Ang lahat ng nasasaksihan mong “pag-aabala” ay galing sa puso ng mga kababayan mong nagmamahal sa iyo.

Papaano naman, sir, hindi ata araw-araw na mayroon kaming nakaka-jamming sa gobyerno na disente, hindi mahangin at may butas pa rin ang bubong ng tinitirahan.

Pambihira yan, sir.

Parang tsinelas na hindi napapatid pag sinugod sa baha.

Mami-miss ka ng bayan, Sec. Jesse.

Paalam.

1 thought on “Paalam, Sec. Jesse!”

  1. Truly an exceptional public servant. I was fortunate to have met and spoken with him the last time I was in Naga for my uncle’s funeral.

Leave a Reply to Manolo San Juan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s