Bahala Na Si Batman – 11.28.11

Mukhang tanggap na ng mag-asawang Arroyo na medyo matatagalan pa bago sila’y makaalis ng Pinas. Pass muna sa masarap na buhay, First Class seats sa eroplano, Le CIrque, Waldorf Astoria at Oktoberfest sa Germany. Medyo maaawa ka habang iniisip ito… hanggang maalala mo ang mga nagawa nila sa bayan natin.

Nakakarindi na ang walang tigil na reklamo ng tatlong arkitekto na sila ay mga biktima ng ‘exploitation’.
Ganito yon: sa loob ng walong buwan (at gabundok na press releases), naisipan ng grupong ito na tumulong sa pag-angkat ng mga ideya upang pagandahin ang ating airport. Serbisyong tinagurian nilang PRO BONO.
Ang katagang pro-bono, para sa mga hindi nakakaalam, ay ang pag magagandang loob… ang pag alay ng tulong sa isang mahalagang gawain – na walang inaasahang kabayaran o kapalit.Pinagsama-sama ng tatlo ang kanilang mga ideya kung papaanong pagandahin ang kawawang paliparan.
Ganito rin ang gawain ng mga advertising agencies kung mayroong silang kliyenteng gustong suyuin. (Pati magastos na “research” ay madalas na pinag-gagastusan.)

Ang kaibahan lamang… ang mga naisip ng tatlong arkitekto ay puro sa pag-papaganda lamang na paliparan – hindi napag isipan nang husto ang ibang aspeto. Hindi ampaw, pero medyo mababaw.

Pinakita ng grupo ang mga plano nila sa mga kausap sa pamahalaan. Dito’y muli nilang pinaalala na ito’y… pro bono.

Nagdaan ang ilang Linggo. Nang oras na simulan ang pag-ayos ng airport, nagpasya ang pamahalaan na ipagkaloob ang proyekto sa grupo ng mga arkitekto na orihinal na gumawa ng paliparan. Alam kasi ng mga arkitektong ito ang bituka at “laman-loob” ng airport… at hindi rin sila basta-basta. (Pakiwari nn gobyerno… ito’y makakapagdulot ng malaking katipiran sa budget at timetable.)

Pakiwari naman ng tatlong arkitekto… sila’y binale-wala pagka’t ang ginawa nilang “pro bono” ay walang narating, walang kapalit.

Sa puntong ito, naisipan ng tatlo na simulan ang pagpaparating ng kanilang sama ng loob sa mga ‘social networks’ sa internet.

Ang tanong ko ngayon: ano na ang nangyari sa diwa ng pagma-magandang loob – mula sa puso – para sa bayan?

Para kasing… ang dating pro bono ay naging…

magkano?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s